De geschiedenis van Woongroep Ekehaar

Stichting ‘Kies voor jezelf’ is op 11 september 2008 opgericht door vier familieleden van de eerste vier bewoners. Deze eerste bewoners woonden op dat moment bij elkaar in een woning van een grote zorginstelling in Assen, echter was de familie niet tevreden over de geleverde zorg en het gevoerde beleid.

Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met de instelling waarin de bewoners op dat moment woonden en omliggende instellingen. De familie wilde dat de bewoners als groep geplaatst ging worden. Na de gesprekken zijn zij tot de conclusie gekomen dat er maar één manier was om deze vier bewoners bij elkaar te houden: een familie-initiatief beginnen. Een stichting oprichten, PGB’s aanvragen en zelf een team in dienst nemen om de zorg te leveren op een ‘menselijke manier.’ Hoewel een dergelijke onderneming niet zonder risico’s is, heeft de familie besloten dit wel te moeten doen voor het levensgeluk van hun verwanten.

In zeer korte periode is het één en ander in werking gesteld en op 4 oktober 2008 verhuisden de eerste bewoners van Assen naar een particuliere woning in Tynaarlo, waar een team van zes woonbegeleiders voor ze klaar stond. Daar werd pas echt duidelijk hoe ver de zorg onder druk had gestaan; bewoners bloeiden ziende ogen op.

 

Omdat bewoners niet meer vijf dagen per week hoefden te werken (dagbesteding) kwamen ze volledig tot rust en kregen zij de tijd en ruimte voor leuke dingen. De dagbesteding (drie dagen per week) namen ze in eerste instantie nog af bij de zorginstelling in Assen, maar toen dat óók onder druk kwam te staan hebben we dit in eigen beheer genomen.

In een ruimte, apart van de woning, wordt er creatieve dagbesteding gevolgd onder leiding van een begeleider dagbesteding. Men kreeg zelf inspraak in wat er gemaakt werd, hoefde niet meer steeds met de bus lange ritten te maken voor de dagbesteding en bij ziekte kan men lekker in huiselijke sfeer verzorgd worden.

De gehuurde woning in Tynaarlo was echter maar een tijdelijke oplossing en zo werd er in januari 2012 verhuisd naar Ekehaar. Bewoners, het team en de dagbesteding, alles ging over naar de nieuwe locatie. Vanaf de officiële opening op 6 oktober 2012 wordt de naam ‘Woongroep Ekehaar’ gevoerd voor deze groep.

In februari 2021 heeft Woongroep Ekehaar haar intrek genomen in het pand Hoofdstraat 20 waar we ons definitief gevestigd hebben.

Per 1 mei 2021 is er een tweede woongroep gestart in Ekehaar (Hoofdstraat 26). De beide woongroepen zijn daarmee elkaars buren. 

 

Heb je vragen?

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met je op