Onze kleine woongroepen hebben teams met zeer gemotiveerde medewerkers die de bewoners centraal stellen. We werken met kwaliteitsprotocollen en hebben een eigen cliëntenraad.

Missie en visie

Onze missie

Woongroep Ekehaar heeft als hoofddoel: mensen met een verstandelijke beperking  ondersteunen bij de invulling van een betekenisvol bestaan. Daarbij worden de eigen mogelijkheden en ambities erkend, zodat deze optimaal tot hun recht kunnen komen. Met de behoefte van de bewoner wordt nadrukkelijk rekening gehouden.

De missie wil de stichting bereiken door zorg- en dienstverlening in de ruimste zin te bieden.

Onze visie

Wij vinden dat goede zorg draait om liefde, vertrouwen en persoonlijke aandacht.

Iedereen heeft basisbehoeften. Denk aan: meedoen in de maatschappij, met respect behandeld worden, ontdekken waar je goed in bent, zelf kiezen, sociale contacten onderhouden. Wij onderzoeken waar onze bewoners behoefte aan hebben en spelen daar op in.

Wij bieden een veilige basis d.m.v. continuïteit onder de personele bezetting en het hebben van een slaapdienst. De zorg staat centraal en door de kleine woongroepen worden problemen snel gesignaleerd en zijn de communicatie lijnen kort.

Wij willen dat iedereen een zo volwaardig / normaal mogelijk leven kan leiden. 

Heb je vragen?

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met je op

sHier staan wij voor!

Woongroep Ekehaar kent twee locatie in Ekehaar; Hoofdstraat 20 en Hoofdstraat 26. De locaties zijn kleinschalige woongroepen voor mensen met een verstandelijke beperking. De stichting bestaat sinds oktober 2008 en is opgezet door familie van de oorspronkelijke bewoners van de eerste groep (nu Hoofdstraat 20).

Binnen de woongroepen bieden we de bewoners een warm thuis en een normaal leven waarin veel ruimte is voor leuke uitjes en gezelligheid. De bewoners zijn niet in staat zelfstandig te wonen en worden hier 24/7 in begeleid door een klein teams van vaste medewerkers. Persoonlijke aandacht, warmte, zorg op maat en een veilige omgeving vinden wij zeer belangrijk.

Naast wonen bieden wij dagbesteding aan. We werken met kwaliteitsprotocollen en hebben een eigen cliëntenraad.

  • Bezette woonplekken 92% 92%
  • Bezette dagbestedingsplekken 92% 92%
  • Verloop onder bewoners 1% 1%
  • Verloop onder personeel 2% 2%
  • Ziekteverzuim onder personeel (excl. zwangerschapsverlof) 4.5% 4.5%

Kwaliteit

In het belang van onze bewoners hebben we een aantal jaren geleden besloten om een kwaliteitssysteem in te voeren.

Dit betekent dat we de zorg volgens vaste protocollen blijven leveren. Hierbij is de zorg vertrouwd, veilig en zó beschreven dat we bij iedere bewoner zorg op maat kunnen leveren.

We signaleren en rapporteren. In ons werkoverleg bespreken we de bewonersaangelegenheden en bekijken we of we de zorg nóg beter kunnen leveren.

We controleren de medicatie en tekenen dit na het toedienen af. Hygiëne en voedselveiligheid houden we nauwlettend in de gaten.

Iedere bewoner heeft een persoonlijk begeleider, welke er onder andere op toeziet dat het contact met familie en wettelijke vertegenwoordigers onderhouden wordt.