Onze doelgroep

Onze woongroep wordt bewoond door mensen met een PGB-Wlz. Deze bewoners hebben allen in meerdere of mindere mate een verstandelijke beperking (VG-indicatie).

Op dit moment is er nog één plek beschikbaar op de woongroep @26 en zijn we bezig met het vormen van een wenslijst/ wachtlijst met mensen die aangegeven hebben dat ze ook graag bij ons zouden willen komen wonen als daar de tijd en ruimte voor is.

Daarnaast wordt er dagbesteding geleverd, op dit moment bieden wij dit alleen nog maar aan onze eigen bewoners vanuit een expliciete behoefte om dagbesteding af te nemen in de eigen woonomgeving.

Graag zouden we onze dagbestedingsgroep uitbreiden met mensen vanuit de omgeving met een VG-indicatie (PGB).

Bewoners

 

Onze woongroepen worden met zorg gevormd. In samenwerking met een orthopedagoog wordt er onder andere gekeken naar:

 

  • (zorg)behoefte van de individuele bewoner, leeftijd speelt hierin geen rol;
  • karaktereigenschappen; past de bewoner in de bestaande groep;
  • groepsdynamiek in algemene zin.

 

Vanwege de uitgebreide screening kan het zijn dat mensen die zich op een later tijdstip hebben aangemeld voorrang krijgen, vanwege een betere aansluiting met de bestaande groep.

 

Globaal kunnen we de huidige woongroep als een ouderengroep omschrijven. Laat je niet afleiden door de term ‘oud’, er wonen ook jongeren op de ouderengroep. Het gaat om aansluiting van het individu met de groep.

 

 

 

 

 

 

Deelnemers dagbesteding

Vanuit de expliciete behoefte van meerdere bewoners om dagbesteding dicht bij huis te hebben, is in Ekehaar een dagbestedingsgroep gevormd. Momenteel hebben we nog geen deelnemers van buitenaf, maar die zouden we graag verwelkomen!

Iedereen met een VG-indicatie en een PGB-Wlz is van harte welkom. 

Bij het samenstellen van deze groep wordt ook weer nadrukkelijk gekeken naar de groepsdynamiek; past de potentiële deelnemer bij de bestaande groep?

De dagbestedingsgroep in Ekehaar is te omschrijven als een creatieve dagbesteding.

Heb je vragen?

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met je op