Onze doelgroep

Onze woongroepen worden bewoond door mensen met een PGB-Wlz. Deze bewoners hebben allen in meerdere of mindere mate een verstandelijke beperking (VG-indicatie).

Op dit moment zijn er vier woongroepen geformeerd.

Daarnaast wordt er dagbesteding geleverd, op dit moment bieden wij dit alleen nog maar aan onze eigen bewoners vanuit een expliciete behoefte om dagbesteding af te nemen in de eigen woonomgeving.

Graag zouden we onze dagbestedingsgroepen uitbreiden met mensen vanuit de omgeving met een VG-indicatie (PGB) of mensen met een indicatie via het WMO.

Bewoners

Deelnemers dagbesteding

Onze woongroepen worden met zorg gevormd. In samenwerking met een orthopedagoog wordt er onder andere gekeken naar:

  • (zorg)behoefte van de individuele bewoner, leeftijd speelt hierin geen rol;
  • karaktereigenschappen; past de bewoner in de bestaande groep;
  • groepsdynamiek in algemene zin.

Vanwege de uitgebreide screening kan het zijn dat mensen die zich op een later tijdstip hebben aangemeld voorrang krijgen, vanwege een betere aansluiting met de bestaande groep.

Globaal kunnen de vier verschillende woongroepen als volgt omschreven worden: een ouderengroep in Ekehaar en één in Paterswolde. ‘De Lage kamp’ en ‘Het Koetshuis’ zijn jongerengroepen. Laat je niet afleiden door de termen ‘oud’ en ‘jong’, er wonen ook jongeren op de ouderengroep en andersom. Het gaat om aansluiting van het individu met de groep.

 

 

 

 

 

Vanuit de expliciete behoefte van meerdere bewoners om dagbesteding dicht bij huis te hebben, zijn er zowel in Ekehaar als in Paterswolde dagbestedingsgroepen gevormd. Momenteel hebben we nog geen deelnemers van buitenaf, maar die zouden we graag verwelkomen!

Iedereen met een VG-indicatie en een PGB-Wlz is van harte welkom. Voor de dagbestedingsgroepen in Paterswolde kunnen zich ook mensen met een toekenning vanuit de gemeentes Tynaarlo, Noordenveld en Assen (WMO) aanmelden.

Bij het samenstellen van deze groepen wordt ook weer nadrukkelijk gekeken naar de groepsdynamiek; past de potentiële deelnemer bij de bestaande groep?

De dagbestedingsgroep in Ekehaar is te omschrijven als een creatieve dagbesteding. De dagbestedingsgroep in Paterswolde is creatief en bewegingsgericht.

In Paterswolde zijn we bezig met het opstarten van een theatergroep en een tuingroep. Verder zijn we in gesprek met de gemeente over een huiskamerproject om vereenzaming onder de ouderen tegen te gaan.

 

 

Heb je vragen?

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met je op