De geschiedenis van Woongroep Paterswolde

De groep in Ekehaar breidde zich uit tot zes bewoners en er werd een behoefte gevoeld om nog zo’n groep op te richten. Enerzijds om de kwetsbaarheid van de stichting weg te nemen en anderzijds om nóg meer mensen een veilige woonplek te bieden. In de zomer van 2013 ontstond er een contact met Agnes Groen die een zorgpartij zocht om samen een woonvorm op te zetten in ‘haar’ pand in Paterswolde.

De vraag naar dergelijke zorg/ woon-vormen bleek boven verwachting hoog te zijn, waardoor er vanaf najaar 2014 met man en macht gewerkt is om Woongroep Paterswolde vorm te geven.

Op 16 januari 2015 namen hier de eerste bewoners hun intrek en gedurende het jaar liep deze groep langzaam vol tot zes bewoners. Onder deze bewoners bleek dezelfde behoefte te leven als onder de bewoners in Ekehaar: niet verplicht vijf dagen per week naar dagbesteding en graag dagbesteding op korte afstand van de woonplek. Daarom is er direct een dagbestedingsgroep gevormd van de bewoners die creatieve/ muzikale dagbesteding kreeg in hun eigen woonkamer.

Inmiddels is deze dagbestedingsgroep verhuisd naar de naastgelegen blokhut en stelt zich ook open voor mensen die dagbesteding willen volgen maar niet binnen de woonvorm wonen.

We kregen veel aanvragen van jongeren met een lichtverstandelijke beperking en zowel Agnes als wij zagen hierin een mooi concept, waarbij de jongeren direct naast de bestaande groep zouden wonen en elkaar konden aanvullen op allerlei vlakken. Zodoende werd de villa verbouwd tot zeven zelfstandige studio’s, maar met een gezamenlijke woonkamer en keuken. Op deze manier kunnen de jongeren zelfstandig, maar toch ook samen, wonen in de villa.

In juni 2015 is de groep ingetrokken en ze noemen zichzelf ‘De Lage Kamp’, de originele naam van de villa.

De aanvragen van jongeren bleven maar binnenkomen en daarom is ook het laatste deel van de locatie in Paterswolde klaargemaakt voor bewoning. Ook hier zelfstandige studio’s, met een gezamenlijke woonkamer en keuken. Deze vleugel ligt direct achter het originele Koetshuis, vandaar dat deze groep de naam ‘Het Koetshuis’ voert.

Heb je vragen?

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met je op