Woongroep Ekehaar zoekt nog bewoners ter aanvulling van de nieuwe groep!

De woning is er al, de eerste 3 bewoners ook….. We kunnen er nog 3 toevoegen.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken bewoners die 24-uur per dag begeleiding nodig hebben in een veilige, stabiele, vertrouwde en sfeerrijke omgeving (gezinssituatie). Gezien het feit dat we de veiligheid van onze bewoners en medewerkers hoog in het vaandel hebben staan, zoeken wij bewoners zonder agressie-problematiek. Leeftijd is geen criterium. Qua zorgzwaarte richten wij ons in principe op bewoners met een indicatie VG4 of VG5.

Wie zijn wij?

Woongroep Ekehaar is een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking. De groep bestaat momenteel uit zes bewoners. De stichting is in oktober 2008 opgericht door familieleden van de huidige bewoners. De familie heeft in de loop der jaren de leiding uit handen gegeven aan een professioneel zorgteam. Het zorgteam ontzorgt nu de families, waardoor die weer terug kunnen vallen in hun rol van familielid/ toezichthouder.

Wat bieden wij?

Wij bieden de bewoners een warm thuis en een normaal leven waarin veel ruimte is voor leuke uitjes en gezelligheid. De bewoners zijn niet in staat zelfstandig te wonen en worden hier 24/7 in begeleid door een klein team van vaste medewerkers. Persoonlijke aandacht, warmte, zorg op maat en een veilige omgeving vinden wij zeer belangrijk.

Naast wonen bieden wij dagbesteding aan. De huidige groep heeft gekozen voor een creatieve invulling van de dag. Voor de nieuwe groep gaan we bekijken óf en wát de wensen hierin zijn. We werken met kwaliteitsprotocollen en hebben een eigen cliëntenraad.

De zorgkosten worden betaald vanuit de Persoonsgebonden Budgetten (Wlz) die de bewoners hebben. De woonkosten worden betaald uit eigen middelen van de bewoners (Wajong/ AOW/ loon).

De groep in opstart

Wij hebben 2 woningen tot onze beschikking in Ekehaar. Eén woning wordt bewoond door een groep die al jaren samenwoont, in de tweede woning zijn we een tweede groep aan het formeren. De groepen wonen dus niet onder één dak , waarmee we de kleinschaligheid borgen. De nieuwe woongroep is in mei 2021 gestart. Er kunnen daar nog 3 bewoners aan toegevoegd worden.